STUDIJA ŠPORT I PTSP

STUDIJA ŠPORT I PTSP
U posljednjih desetak godina proveden je niz studija koji ukazuju na pozitivan doprinos primljnjenih kinezioloških aktivnosti, odnosno bavljenje sportom poboljšava kliničku sliku bolesnika koji pate od simptoma izraženog stresa. Autor Allen Bartoš prof. i suradnici >>više

UDRUGA ZA ŠPORT I REKREACIJU