Strategija

RAZVOJNA STRATEGIJA ŠPORTSKE REKREACIJE HRVATSKIH BRANITELJA, INVALIDA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Nova posljeratna demobilizacija, teška socijalno-ekonomska situacija, prilagodba civilnom načinu života, uz velika svakodnevnog opterečenja, izaziva kod veterana Domovinskog rata niz negativnih pojava uz vrlo izraženu nervnu napetost. Takvi oblici života pospješili su pojavu tzv. Kroničnog umora, koji smanjuje pojedine funkcije ljudskog organizma, a samim tim i adaptacijske sposobnosti u cijelosti što će kod ove populacije biti još jače izraženo. Sve ovo može dovoditi da pojave rane invalidnosti, čestog bolovanja i općeg nezadovoljstva u cijelosti. Kronični umor koji se javlja svršetkom rata sve je izraženiji, te predstavlja pogoršano stanje organizma u kojem su narušene ili smanjene mogučnosti obavljanja svih oblika rada. Kronični umor manifestira se na različite načine, a najčešće kod statičnih položaja, bolovima u predjelu kralježnice, nogama i rukama, te pojavi čestih glavobolja i opće malaksalosti. Pored ovih i brojnih drugih znakova, veterani ce više nego ostali umor doživljavati s velikom potrebom povlačenja svoje osobnosti, jer češće od ostalih doživljavaju preopterečenost i životnu monotoniju.

Brojni znanstveno istraživački radovi iz područja medicine, psihologije, psihijatrije i kineziologije dokazuju i pokazuju medusobnu povezanost post-ratnog razdoblja i pojave akutnog ili kroničnog umora, te stupnja zdravlja. Stavljajući stvari na svoje mjesto trebamo vrlo otvoreno upozoriti i na pojavu svih oblika ovisnosti uključujući i onu najopasniju – drogu . Stoga se borba treba temeljiti na prevenciji, a kod mladih veterana čiji broj nije zanemariv, prije svega na promicanju zdravog nacina života, u sklopu kojega športsko-rekreacijskim aktivnostima pripada posebno mjesto.

Mogući i potreban doprinos Udruge za šport i rekreaciju «Veteran 91» u borbi protiv svih oblika ovisnosti treba sagledati prije svega u sklopu ciljeva i zadaća koje je Udruga postavila ispred sebe i čiji je cilj pružanje jednog oblika odgojno-obrazovne ustanove putem javnih tribina, seminara, okruglih stolova i slično.

Shodno tome naša Udruga svatila je situaciju u kojoj se nalazimo vrlo ozbiljno, te je naš prvi strateški cilj da kroz športsko-rekreacijske sadržaje pokušamo spriječiti sve oblike poroka, ali ono što nam je još važnije, a to je kako stvoriti buduće neovisnike . Borba protiv poroka ne smije se svesti na akciju povremenu aktivnost, već prije svega na permanentnu aktivnost i zato je naša Udruga pokrenula inicijativu medu braniteljskom populacijom, čiji je slogan «VETERANI I PRIJATELJI ŠPORTOM PROTIV POROKA». Ovaj slogan izvješen je na svim našim natjecanjima, turnirima i slicnim športskim aktivnostima.

U djelu braniteljske populacije zasigurno ima najviše osoba s oštećenim zdravljem kako mentalnim, tako i fizičkim ali ovdje možda ima najviše ovisnika, a čemu se zapravo javno nikada i ne govori, tj. u pravilu se to prešučuje.
Jedno od rješenja koji nudimo je osiguranje biološke potrebe za kretanjem kao i potebe za športsko-rekreacijskim sadržajima svih oblika. Dakle ako uistinu želimo, a želimo iskorištavati komparativne prednosti kineziologije i športske rekreacije, koje one objektivno imaju ne samo u pogledu prevencije zdravlja nego u srazu sa svim oblicima ovisnosti, onda navedenom prijedlogu (potreba za kretanjem) nema alternative. To tim više što potreba za kretanjem istodobno i maximalno u funkciji je rasterećenja od stresnih situacija. Podmirivanje elementarnih bioloških potreba za kretanjem koje u kasnijoj fazi dovodi do potrebe za redovitom tjelesnom aktivnošću i uključivanjem pojedinaca u redovite športske aktivnosti, ima za cilj ne samo normalno funkcioniranje organizma, nego i adaptaciju na post-ratne uvjete života i rada, uključujući i one koji se svode na borbu protiv ovisnosti.

Nema sumlje da je to ako ne jedini ali sasvim sigurno jedan od temeljnih uvjeta da se kod veterana Domovinskog rata, invalida, njihovih obitelji, a poglavito njihove djece formira trajna potreba za kretanjem i vježbanjem i to tako da im upravo tjelesna aktivnost postane – OVISNOST . To je istodobno i najbolji nacin da hrvatski branitelji, invalidi i njihove obitelji postanu u pravom smislu te riječi ovisnici o zdravom načinu življenja, jer samo tako možemo prihvatiti tvrdnju «BUDUČNOST NIJE ONO ŠTO OD NJE OČEKUJEMO, VEĆ ONO ŠTO OD NJE SAMI UČINIMO».

Danas Udruga za šport i rekreaciju «Veteran 91» kao udruga sa dogogodišnjim iskustvom u radu s braniteljskom populacijom može ponuditi i realizirati kako samostalno tako i u suradnji s ostalim tijelima lokalne uprave i samouprave apsolutno sve programske individualne i grupne sadržaje športske-rekreacije.

Uz dosadašnju stručna i znanstvena saznanja, naš rad usmjeren je na aplikativne i razvojne sadržaje koji unapreduju praksu. U narednom razdoblju intezivirati cemo osposobljavanje stručnih kadrova, te putem tečajeva osposobljavati suradnike, organizatore i voditelje športske rekreacije. U našem radu usmjereni smo i na osobnost pojedinca, jer svojim odnosom prema pojedincu želimo ostvariti pozitivne učinke na ukupne ljudske vrijednosti posebice one koje se tiču osobne kvalitete, kreativnosti, individualnosti, te sa sociološkog stajališta one koje razvijaju komunikativnost, suradnju i toleranciju. Dali cemo u tome uspjeti ovisi isključivo o nama samima ali i o financijskoj potpori šire društvene zajednice.
Ističemo da programe koje provodi Udruga za šport i rekreaciju «Veteran 91» i praktično pokazuje i dokazuje potrebitost postojanja Udruge o čemu govori i Godišnja nagrada Zagrebačkog športskog saveza, kojoj je dodjeljena ovoj Udruzi kao jedinoj športskoj Udruzi koja se sustavno bavi kineziološkom rekreaciom hrvatskih branitelja, invalida i članovima njihovim obiteljima.
Sve iznjeto rezultati su naših dugogodišnjih saznanja rada u praksi, struci, znanosti i društvenoj djelatnosti kako u nas tako i u svijetu.
Naša je želja da učinimo pozitivne pomake, a primjere realiziramo što više na športu kao kulturološkoj i civilizacijskoj potrebi običnog covjeka uz to i veterana Domovinskog rata. Oni to zasigurno i zaslužuju jer ostvario se životni san svih nas dočekavši svoju slobodnu i neovisnu Hrvatsku.
Iz svega toga izvodimo zaključak da je športsko-rekreacijska aktivnost postala jedna od vrlo značajnih područja rekreacijske aktivnosti i trebala bi biti aktivnost koju treba provodoti kontinuirano tijekom cijelog života. U prvom redu misli se na preventivnu korektivnu i rehabilitacijsku ulogu kineziterepije i športsko-rekreacijskih sadržaja koje kao Udruga s iskustvom želimo i možemo provoditi.

Back to top button