Dan: 9. prosinca 2021.

  • Predavanje “Tjelesna aktivnost u prevenciji bolesti”

    Dana 9. prosinca 2021. godine u organizaciji UDVDR VG u Velikoj Gorici organizirano je predavanje na temu “Tjelesna aktivnost u prevenciji bolesti”. Skup je pozdravio i otvorio predsjednik UDVDR VG Stjepan Kovačević, a predavač je bio Prof.mr.sc. Allen Bartoš, te moderator predavanja bio je Mario Sačer..

Back to top button