Dan: 28. listopada 2022.

  • “Strategija razvoja parasporta u Republici Hrvatskoj 2022.-2030.”

    U Zagrebu je održana prezentacija i radionica “Strategija razvoja parasporta u Republici Hrvatskoj 2022.-2030.” za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije na kojoj su sudjelovali predstavnici jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, odnosno predstavnici sportskih zajednica s navedenih područja. Nakon prezentacije Strategije i dosadašnjeg rada i djelovanja Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom sudionici su u raspravi istaknuli situacije s kojima se susreću u svakodnevnom radu, ali isto tako i potvrdili da postoji prostor kao i potreba za unapređivanjem djelovanja na području parasporta, termina koji zamjenjuje dosadašnji pojam sporta osoba s invaliditetom

Back to top button